České předsednictví v Radě EU v roce 2009

Česko

V rámci prvního českého předsednictví vytvořila Česká centra (ČC) spolu s partnery několik hlavních projektů, které většina Českých center v zahraničí převzala a představila svému publiku. 

Těmto projektům byl udělen statut „Oficiální doprovodná akce předsednictví ČR v Radě EU“ a logo předsednictví.

Logo k předsednictví Rady EU v roce 2009 Orbis Pictus 

Interaktivní expozice Petra Nikla a spol. ORBIS PICTUS . Putovní expozice aneb „Brána do světa tvořivé lidské fantazie“ rozvíjelapředstavivost a fantazii prostřednictvím interaktivních zvukových, optických a pohybových objektů a instalací

Autory výtvarných objektů expozice byli: Milan Cais, Luboš Fidler, Ivan Havlíček, Martin Janíček, Jaroslav Kořán, Petr Lorenc, Jiří Melzer, Petr Nikl, Ondřej Smeykal, Václav Smolka, Čestmír Suška, Zdeněk Šmíd, Miloš Vojtěchovský 

Uvedeno v: ČC Brusel, ČC Bukurešť, ČC Sofie, ČC Bratislava, ČC Praha 

Cirkus totality - Opona  

Program projektu byl koncipován jako pocta těm, kteří se zasadili o pád železné opony. Projekt měl ve své nejrozmanitější podobě představit to nejlepší z tvorby generace před pádem železné opony a po ní.  

Projekt byl realizován po celý rok 2009 a neomezil se pouze na Prahu a Česko, ale představil se i v dalších evropských metropolích s akcentem na země Visegrádské čtyřky. 

Uvedeno v: ČC Budapešť, ČC Varšava, ČC Berlín, ČC Praha, ČC Brusel, ČC Bratislava 

Uctění 50. výročí úmrtí Bohuslava Martinů  

Koncerty České filharmonie (Brusel), Symfonického orchestru Českého rozhlasu (Budapešť), komorních těles a sólistů, doprovázené tematickou výstavou o životě a díle Bohuslava Martinů

Uvedeno v: ČC Brusel, ČC Budapešť, ČC Vídeň, ČC Berlín, ČC Košice, ČC Madrid, ČC Paříž, ČC Moskva, ČC Stockholm, ČC Kyjev, ČC Praha (výstava) 

Petr Sís – Zeď „Jak jsem vyrůstal za železnou oponou“  

Při příležitosti vydání nové knihy Petra Síse „Zeď“, která je ilustrovaným deníkem zachycujícím jednak autorův život, ale i originální a zábavně-smutnou ilustrací toho, co naše země prožila a s jakým dědictvím vstoupila do EU, vznikla stejnojmenná výstava složená z ilustrací a textů doprovázející knihu

Kniha vyšla v české, anglické, francouzské, bulharské a rumunské jazykové mutaci.  

Uvedeno v: ČC Mnichov, ČC Madrid, ČC Vídeň, ČC Praha, ČC Paříž, ČC Sofie, ČC Bukurešť, ČC Tokio 

Křehký  

Výstava současného českého designu. Současný český design s důrazem na porcelán, sklo a emoce. (Kurátoři Jana Zielinski a Jiří Macek, architekt: Maxim Velčovský). Stejně KŘEHKÉ jako je sklo nebo porcelán je i postavení současného designu a s ním spojeného českého průmyslu ve světě. 

Uvedeno v: ČC Bukurešť, ČC Paříž 

CI.CZ. – firemní styl  

Výstava o vývoji  českého firemního designu. Výstava CI.CZ byl unikátní projekt, který představoval výběr firemních stylů vzniklých v Čechách po roce 1990. 

Vybrané projekty si z různých důvodů vydobyly příkladného postavení, ať už prvenstvím vzniku, inovativní formou výtvarného řešení, nebo komplexním dosahem na vývoj Corporate Designu. 

Uvedeno v: ČC Moskva, ČC Berlín, ČC Praha 

Český architektonický kubismus 19111914  

Výstava se soustředila na nejvýznamnější období let 1911–14 a prezentovala prominentní osobnosti kubismu a jejich práce: Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Hofmana, Josefa Chochola a Emila Králíčka, dále pak kubistický design, nerealizované projekty i další vývoj po roce 1918. 

Uvedeno v: ČC Tokio, ČC Madrid, ČC Stockholm, ČC Praha 

Jeden den v ČR  

Projekt navázal na úspěšnou výstavu kurátora z roku 2000, kdy bylo osloveno 120 nejlepších fotografů Česka, aby v jeden den vyfotografovali obyčejný den v Česku.  

Uvedeno v: ČC Stockholm, ČC Košice, ČC Kyjev, ČC Varšava, ČC Bukurešť, ČC Praha 

Viktor Kronbauer Pětice vybarvených  

Výstava velkoformátových fotografií z inscenací uvedených režisérů, které byly doplněny o jejich medailony a DVD s ukázkami z inscenací. Přehlídka tvorby nejvýraznějších představitelů současné české divadelní režie: J. A. Pitínského, Jana Nebeského, Vladimíra Morávka, Jiřího Pokorného a Davida Pařízka. 

Uvedeno v: ČC Varšava, ČC Bratislava, ČC Košice, ČC Praha 

České hvězdy  

Celodenní program v Českých centrech v zahraničí, který zahrnoval společnou prezentaci tradičních a významných značek českých firem spolu s ukázkami české kultury a prezentací krajů. Cílem projektu byl napomoci zviditelnit Česko, jeho špičkové značky a zároveň upozornit na činnost Českých center a jejich sítě v zahraničí. 

Uvedeno v: ČC Berlín, ČC Mnichov, ČC Drážďany, ČC Brusel, ČC Haag, ČC Stockholm, ČC Paříž, ČC Řím, ČC Budapešť, ČC Vídeň, ČC Bratislava, ČC Kyjev, ČC Sofie, ČC Varšava, ČC Košice, ČC Bukurešť, ČC-ČD Moskva, ČC Praha 

Jeden svět – Člověk v tísni  

Filmové ozvěny festivalu s lidskoprávní tematikou. 

Uvedeno v: ČC Berlín, ČC Bukurešť 

Noc literatury  

Scénické čtení české literatury v podání předních umělců na zajímavých místech Prahy, resp. měst, kde působí Česká centra. Jedná se o úspěšný projekt, který ústředí zahájilo již v roce 2006 v Praze.  

Uvedeno v: ČC Bratislava, ČC Brusel, ČC Košice, ČC Haag, ČC Vídeň, ČC Berlín, ČC Praha, ČC Stockholm, ČC Madrid, ČC Mnichov