Vizuální styl

Během uplynulých 30 let se logo Českých center vyvíjelo a měnilo, aby reflektovalo nové požadavky v oblasti komunikace a přizpůsobilo se rychle se měnícím trendům prezentace ve společnosti. Nicméně barvy české vlajky byly v logu a vizuálním stylu Českých center zastoupeny vždy a představují symbol prezentace české kultury ve světě

Studio Najbrt bylo v průběhu let důležitým partnerem při tvorbě grafického designu a pomohlo vytvořit i současnou podobu loga a vizuálního stylu Českých center.

1993 

V té době ještě „Správa českých center“ (v roce 2004 přejmenována na Česká centra) využívala oficiální logo Ministerstva zahraničních věcí České republiky. V logu byla zobrazena stylizovaná česká vlajka v obdélníkovém výřezu.  

1996

Potřeba prezentovat organizaci jako mladou a moderní instituci, která se prezentuje svým symbolem jak na domácí scéně, tak i na mezinárodní úrovni vedla k rozhodnutí vytvořit zcela nové logo. Důvodem ke změně bylo také nevhodné užití státní vlajky – dosavadní logo porušovalo svou grafickou úpravou zákony na její ochranu.  

Nově navržené logo pro Správu českých center bylo vybráno ve třetím kole konkurzu, který vyhrála Lucie Svobodová (bývalá ředitelka Českého centra Paříž a Českého centra Stockholm) a neslo název „Labyrint“.  

„Odmalička jsem byla zvyklá kreslit i malovat, protože můj otec je výtvarník, a vždycky jsem mu tak trochu koukala pod ruce. Napadlo mě, že vytvořím labyrint, který symbolizuje hledání, objevování a propojování.“ říká autorka loga Lucie Svobodová

2003 

Po sedmi letech bylo logo symbolizující labyrint redesignováno Studiem Najbrt. Původní šikmý znak byl „narovnán“ a bylo zvoleno jiné firemní písmo. Vzhledem k vývoji on-line i off-line komunikace byl navržen kompletní manuál vizuálního stylu, který se dále rozšířil v roce 2009. 

2016 

V tomto roce byl Studiem Najbrt navržen významný a výrazný prvek vizuálního stylu a to síť Českých center, ve které byly vyjmenovány všechny aktuální pobočky. 

2022 

Dynamická doba a potřeba moderní on-line komunikace na nových platformách, si vyžádala reflexi vizuálního stylu a redesign loga sítě Českých center, čehož se ujalo Studio Najbrt.  

„Novým silným komunikačním prvkem je symbol meandru s písmenem C v jeho středu. Tvar je inspirován původním symbolem spirály. Linku vycházející ze spirály nahradil volný prostor mezi dvěma řádky v názvu instituce a příslušného města pobočky. Jednoznačným motivem práce na současném redesignu bylo zjednodušení a minimalizace používaných prvků, kterých v průběhu let přibývalo. Vyčištění nánosů a návrat k jádru potřeb prostřednictvím práce s výrazným symbolem a barvami přináší jasnou identifikaci, čitelnost a sebevědomí pro Česká centra s jejich 26 pobočkami prezentujícími Česko a jeho kulturu po celém světě. Posunutí barevného kódu červené a modré bylo jedním z důležitých kroků. Barevný kód se nyní shoduje s barvami Ministerstva zahraničních věcí ČR jako připomínka toho, že české národní barvy, červená a modrá, by měly mít jednotnou kodifikaci,” uvedli Andrea Vacovská a Aleš Najbrt k redesignu Českých center.  

Nově se začaly uvádět názvy měst u jednotlivých log poboček.  

Implementace redesignu do sítě Českých center byla představena před začátkem českého předsednictví v Radě EU 2022. Nový vizuální styl je od té doby postupně implementován a v celé síti postupně měněn v rámci jednotlivých komunikačních nástrojů od webových stránek, sociálních sítí až po klasické tištěné merkantilní tiskoviny.

Výroční zprávy 

Výroční zprávy Českých center během let zpracovalo několik významných jmen a studií, mimo jiné Klára Kvízová (ReDesign), SAN S & SERIF, Studio Najbrt, Toman Design nebo Filip Blažek (Studio Designiq).

Jednotlivé výroční zprávy si můžete prohlédnout zde.

30 let Českých center 

Ve spolupráci se studenty Vysoké školy kreativní komunikace vznikly návrhy kampaní na sociální sítě, které budou toto významné výročí připomínat během roku 2023. Vítězný návrh zpracoval student Jakub Kula