Slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové, drazí přátelé,

letošní rok je pro naši síť významným, stejně jako pro řadu dalších organizací a institucí včetně naší samostatné republiky jako takové. Připomínáme si 30 let novodobé historie Českých center, nicméně kulturní zastoupení naší země započalo hlouběji v minulosti, kdy vznikala tzv. kulturní a informační střediska socialistického přátelství např. ve Varšavě, Bukurešti, Berlíně nebo Sofii a na jejichž činnost v roce 1993 navázala právě Česká centra. Došlo k zásadní transformaci činnosti a rozšíření sítě v 90. letech do západní Evropy a Severní Ameriky a po roce 2000 také např. do východní Asie. V současné době jsme přítomni v 26 světových metropolích, na 4 kontinentech včetně aktuálně nejnovějšího centra v africké Káhiře.

Uplynulých třicet let bylo pro Česká centra velmi dynamických. Bylo potřeba nastavit vlastní stabilní systém fungování, ale zároveň reagovat na výzvy, které přirozeně provázely a provázejí vývoj naší země i celého současného světa. Zásadními okamžiky pro nás bylo jak samotné rozdělení republiky, které nasměrovalo naši činnost, tak posléze vstup do NATO, EU včetně jejího již druhého předsednictví v nedávné době, ale i nepředvídatelných událostí posledních let v podobě pandemie nebo válečné agrese.

Záměrem naší speciální webové stránky není zpracovat historická fakta a data, ale prostřednictvím vybraných dokumentů, mediálních výstupů, původních rozhovorů nebo autentických vzpomínek daných aktérů připomenout význam kulturní reprezentace naší země i vše, co k jejímu úspěšnému naplňování navzdory výzvám doby minulé i současné vedlo.

V pozici generálního ředitele jsem v roce 2018 navázal na práci svých 12 předchůdců a jednotlivé pobočky v zahraničí vedlo a koordinovalo do této doby téměř 200 kolegů a kolegyň, kteří připravili přes padesát tisíc prezentací české kultury ve světě. Všem jim, ale také umělcům, kreativcům, institucím a dalším partnerům patří za uplynulých 30 let spolupráce velký dík. Do budoucna bych síti Českých center přál stabilní zázemí a nadšený a zapálený tým, který je hrdý na své Česko.

Ondřej Černý
PhDr. Ondřej Černýgenerální ředitel
Ondřej Černý