Poděkování

Velmi děkujeme všem partnerům Českých center, kteří nás provází v Česku i zahraničí, a bez kterých by nebylo možné realizovat během posledních 30 let tolik aktivit, oslovit tak široké publikum a navázat takové množství kontaktů a zvýšit povědomí o tolika českých umělcích a odbornících na čtyřech světových kontinentech.  

Velký dík patří také všem zaměstnancům – současným i bývalým, kteří mají všichni svůj podíl na současné síti Českých center.  

Zároveň bychom rádi poděkovali skupině ČEZ, která je hlavním partnerem oslav 30 let Českých center, a České národní bance, jež poskytla prostory svého Kongresového centra pro poradu ředitelů Českých center a následný společenský večer. V neposlední řadě děkujeme režisérovi Jakubu Jahnovi za dokumentaci historie Českých center. 

Pokud byste se chtěli připojit k pamětníkům Českých center, rádi uvítáme Vaše vzpomínky na akce – fotografie, videa i další materiály a zapracujeme do naší webové mozaiky. Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]

Děkujeme.