Založení Českého centra Athény

Řecko

České centrum (ČC) Athény bylo slavnostně otevřeno dne 27. 11. 2018 v The Image Gallery, historické aristokratické rezidenci nacházející se v centru města v těsné blízkosti parlamentu Řecké republiky za přítomnosti Velvyslance ČR v Athénách Jana Bondyho, řecké ministryně kultury Mirsini Zorba, náměstka ministra zahraničí ČR Lukáše Kauckého a jeho řeckého protějšku Markose Bolarise, ředitele Odboru států jižní a jihovýchodní Evropy MZV ČR Martina Košatky, zmocněnce řeckého ministra zahraničí Petrose Panagiotopoulose, velvyslankyně Slovenska Ivety Hricové, české konzulky s dalšími zaměstnanci ambasády aj. Inaugurace se účastnili také velvyslanci jiných zemí, honorární konzul ČR v Pireu, Andreas Lionis, někteří řečtí poslanci, novináři, zástupci řeckých kulturních institucí, včetně EUNIC, umělci a další hosté. Za Česká Centra byla přítomna Monika Koblerová jako zástupkyně generálního ředitele.   

Otevření bylo spojeno se slavnostním zahájením výstavy „Československá státnost 2018“ připravené při příležitosti oslav 100. výročí republiky a výstavy „Řekové na Moravě v 19. století“ přibližující osobnosti, základní tendence a proudy, které ovlivnily historický vývoj vztahů obou zemí. 

První samostatnou akcí již plně fungujícího centra byla projekce českého filmu s řeckou tematikou „Můj strýček Archimédes“ v historickém kině Ideal v centru Athén za přítomnosti režiséra řeckého původu Georgose Agathonikiadise (od dvou let žijícího v Česku), který převzal z rukou českého velvyslance ocenění za celoživotní přínos v oblasti upevňování česko-řeckých vztahů.      

Již první rok fungování byl intenzivní a zabezpečil silný vstup ČC Athény na kulturní pole Řecka. 

Prostory 

ČC Athény sídlí v budově Velvyslanectví ČR v Athénách na adrese Georgiou Seferi 6, v rezidenční čtvrti Palaio Psychiko. Budova velvyslanectví pocházející ze 70. let byla navržena prof. Ing. arch. Františkem Cubrem, Josefem Hrubým a Zdeňkem Pokorným. Vychází ze stylu typického pro léta normalizace. V letech 1998–⁠99 byla zrekonstruována akad. arch Ing. J. Vranou, bývalým studentem profesora Cubra, s cílem zachovat původní koncepci, ale modernizovat zejména objekt rezidence a vstupní fasády úřadu. Rozsáhlá budova s krásnou zahradou se využívá příležitostně k oslavám státních svátků, ale její umístění a ztížená dostupnost nepomáhá k širšímu využití pro organizování kulturních akcí. Kancelář ČC Athény je využívána pro jednání s partnery, umožňuje přímou spolupráci s ambasádou a poskytuje vhodné skladové prostory, které jsou pomocí v praktickém fungování centra. ČC Athény využívá při organizování akcí prostorů mimo ambasádu, což přispívá k navazování bohatých partnerských vztahů v teritoriu. 

Kulturní program

ČC Athény má za sebou čtyři roky existence, během kterých uskutečnilo řadu akcí svých či tzv. síťových (putujících po více Českých centrech v zahraničí) a od prvních měsíců navázalo partnerské vztahy např. s hlavními řeckými festivaly, se kterými spolupráce pokračuje pravidelně každým rokem a česká účast na nich se stává pomalu tradicí (vědecký festival, celá řada filmových festivalů od dokumentárních, přes dětské, po animované filmy, letní festivaly na řeckých ostrovech aj.)  Jako jednočlenné centrum je trvalá spolupráce s řeckými partnery, instituty, filmovými kluby, festivaly, muzei či galeriemi zásadní pro vytvoření bohatého různorodého programu.  

Mezi prvními zrealizovanými akcemi byly například výstavy Czech Innovation Expo využívající rozšířené reality nebo Handmade dreams, na které mohlo řecké publikum obdivovat pověstnou českou bižuterii. 

V listopadu 2021 instalovalo ČC Athény společně s velvyslanectvím ČR a s organizací Athens Cultural Net magistrátu města Athény v pořadí již 41. Lavičku Václava Havla, a to v Parku Svobody. Událost se konala v rámci série akcí pořádaných k 10. výročí úmrtí Václava Havla (projekce, přednášky – např. v řecké Národní knihovně).

Lavička Václava Havla © Archiv Českého centra Athény Vedení centra 

První ředitelkou ČC Athény se stala Lucie Kuligová, která funkci zastává dodnes. 

Významné české osobnosti 

Dagmar Havlová, Dana Kyndrová, Alena Mornštajnová, Lucie Sunková, Martin Vandas, David Zábranský, Bára Zmeková, Michael Žantovský 

athens.czechcentres.cz