Založení Českého centra Buenos Aires

Argentina

První a zároveň poslední České centrum (ČC) v Jižní Americe bylo otevřeno v roce 2008. Potřeba rozšířit síť Českých center v zahraničí i na jihoamerický kontinent byla v danou dobu žádoucí a dala tak podnět ke vzniku centra. 

Bohužel, v roce 2011 se finanční úspory zahraničního resortu dotkly i fungování ČC Buenos Aires, a to bylo z ekonomických důvodů zrušeno. Jeho aktivity převzalo distančně České centrum Madrid. 

Vernisáž výstavy fotografií Prahy P. Šálka © Archiv Českého centra Buenos Aires Prostory  

České centrum nemělo vlastní prostory, využívalo možnosti užití kanceláře na Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. 

Kulturní program 

Ve spolupráci s Českým filmovým centrem a Ministerstvem kultury ČR (MK ČR) uspořádalo ČC Buenos Aires při příležitosti svého zahájení rozsáhlou filmovou přehlídku současné české kinematografie. Kromě tradičních projekcí pro diváky připravilo centrum také projekce pro místní distributory a další filmové profesionály. Přehlídku zahájila gala projekce filmu Tajnosti za osobní účasti režisérky Alice Nellis.  

České originální Dejvické divadlo dostalo pozvání na prestižní argentinský mezinárodní divadelní festival FIBA. Jako jediný zástupce Česka uspělo ve velké konkurenci právě Dejvické divadlo s hrou Černá díra v režii Jiřího Havelky. V Buenos Aires se odehrála tři představení před zcela vyprodaným divadlem Sarmiento.  

Cestu podpořily finančně i organizačně především zahraniční odbor MK ČR, České centrum Buenos Aires, Velvyslanectví České republiky v Argentině a další.

Kromě zajištění organizace a další podpory divadelního souboru uspořádalo ČC jako součást doprovodného programu festivalu i literární čtení Zahradní slavnosti Václava Havla

Ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně se ČC Buenos Aires podařilo uspořádat vůbec první představení Josefa Sudka v Jižní Americe. Návštěvníci mohli vidět 61 jeho fotografií. Asi čtyři desítky snímků vyšly také v katalogu s doprovodným textem brněnského kurátora Antonína Dufka.

Výstava fotografií Josefa Koudelky Invaze 68 představilo České centrum v rámci festivalu „XVI Encuentros Abiertos – Festival de la Luz“.  

V rámci Bienále Kafka – Borges odprezentovalo České centrum českou kulturu s mezinárodním odborným sympoziem.

Mezinárodní filmový festival Pantalla Pinamar, na kterém bylo Česko speciálním hostem, se spojil s ČC a představil celou řadu českých filmů. Na festivalu BAFICI se uskutečnila rozsáhlá retrospektiva dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové, na jejíž účasti se podílelo právě ČC. Projekce dokumentů Zapomenuté transporty Lukáše Přibyla k problematice holocaustu právě v Jižní Americe měla neskutečný ohlas převážně mezi krajanskou komunitou. 

Ani na českou hudbu v Buenos Aires nezapomněli. Koncert Tria Pavla J. Ryby se konal v rámci jazzového cyklu Jazzología a zaznamenal obrovský úspěch. 

Personální obsazení

České centrum Buenos Aires po celou dobu jeho působení vedla Daniela Čapková.  

Významné české osobnosti  

Alice Nellis, Helena Třeštíková, Dejvické divadlo