Založení Českého centra Drážďany

Německo

České centrum (ČC) Drážďany se v roce 1997 stalo po Berlínu druhým centrem na německé půdě.  

Česká republika uzavřela České centrum v roce 2010 z ekonomických důvodů. 

Prostory  

České centrum sídlilo na Hauptstrasse 11 01097, Dresden – Neustadt. 

Kulturní program

Zakládající ředitelka Českého centra, Zuzana Pokorná, během své působnosti v letech 2001–2004 připravila řadu projektů, které slavily ohromný úspěch mezi místním publikem. 

Jedním z takových byla spolupráce na výstavě v Německém muzeu Hygieny – Muzeum člověka, které je v celoevropském měřítku unikátní muzejní a vzdělávací institucí. Ve své době byla unikátní institucí, jež se zasazovala o šíření moderní hygienické a zdravotní osvěty ve společnosti. 

Populárními byly i spolupráce s Dětským muzeem, se kterým ČC Drážďany připravilo český kvíz na téma pěti lidských smyslů a děti si mohly hrát v interaktivním prostoru. 

Významnou se stala i spolupráce se Zemským úřadem pro archeologii na výstavě „Archeologická výloha – Keltové a Germáni na Labi“. Tento projektem nebyl jediným výstavním počinem, kterým se ČC snažilo zaujmout přízeň publika na obou stranách hranice. 

Ředitelka Zuzana Pokorná se věnovala i ekonomické diplomacii, a to formou prezentace firem, společností Drinks Union a.s. z Ústí nad Labem a Český porcelán a.s. z Dubí u Teplic. V prostorách Českého centra v Drážďanech v rámci programu představování severočeských a západočeských firem proběhla první prezentace. Ty v rámci celodenní akce představily své výrobky, plány a vize mezinárodní spolupráce. Setkaly se s německými partnery a prostřednictvím médií oslovily další zájemce o spolupráci. 

Český filmový týden v Erfurtu. Ani oblast filmu nebyla opomenuta. České centrum uskutečnilo první ročník filmového týdne a jako zahajovací město byl vybrán právě Erfurt. Filmy, které se jako první představily německému publiku, byly tematicky rozrůzněné. Diváci tak mohli zhlédnout Návrat idiota, Rok ďábla, Tmavomodrý svět, Musíme si pomáhat a pohádku Král sokolů. 

S nově nastupující a zároveň i poslední ředitelkou Hanou Klabanovou se centrum posunulo opět v programu dále. 

Největší přehlídkou českého umění v Německu byly ve své době Dny české kultury. Tato akce obřích rozměrů čítající více než sto programů se pravidelně konala v průběhu několika dnů. České centrum Drážďany se na tomto projektu podílelo společně s Nadací Brücke / Most. Tato německá nadace zřízená za účelem porozumění a smíření mezi Českem a Německem spolu s dalšími institucemi v pořádání Dnů české kultury pokračovala i po uzavření centra. 

Dny česko-německé kultury 2006 spojené s oslavami 800 let města Drážďany © Archiv Českého centra Drážďany V programové nabídce tohoto minifestivalu byly tradičně konference historiků o společné české a německé minulosti, dále setkání vědeckých odborníků a samozřejmě desítky koncertů, výstav, autorských čtení či filmové přehlídky. Na zahájení jubilejního 10. ročníku v roce 2008 přijel i tehdejší prezident České republiky Václav Klaus. 

V rámci prvního českého předsednictví EU se kromě jiných projektů představila výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka. Samotnou výstavu doplnila řada doprovodných akcí, převážně přednášky, literární čtení či promítání filmů jako Bílá nemoc, Krakatit, Čapkovy povídky a O věcech nadpřirozených. Partnery projektu se stala řada německých univerzit a jejich kateder bohemistiky. 

Výstava Český architektonický kubismus 1911–1914 představila nejvýznamnější osobnosti kubismu a jejich díla.  

V roce 2009 se Noc literatury poprvé uskutečnila nejen v Praze, ale i v jedenácti Českých centrech v zahraničí. Jedním z nich byly i Drážďany, kde právě toto populární literární čtení zaznamenalo fenomenální úspěch. 

České centrum si pro předsednický půlrok připravilo rozsáhlý projekt Evropa regionů – Evropa bez bariér. Jeho součástí byla výstava fotografií kokonínského rodáka Dietera Kleina z Mnichova. Expozice, jejíhož slavnostního zahájení se zúčastnil také tehdejší generální konzul České republiky v Drážďanech Tomáš Podivínský, představila fotografie, jejichž námětem byla zanikající architektura starého Jablonce. 

Rok 2009 byl plný krásných projektů a jedním z nich byla ojedinělá výstava rekvizit a kostýmů z filmu Tři oříšky pro Popelku na zámku Moritzburg. Právě na tomto zámku se legendární pohádka natáčela a německé publikum, stejně jako to české, si bez ní neumí vánoční svátky představit. ČC Drážďany na výstavě spolupracovalo kromě zámku i s filmovými ateliéry Babelsberg v Postupimi. Návštěvníci se mohli těšit na originální rekvizity nebo kostýmy spojené s filmovou pohádkou. Záběry z otevření výstavy, kterou navštívilo více než 100 000 návštěvníků, můžete zhlédnout zde (většina reportáže je v němčině). Vernisáže se zúčastnil i představitel prince Pavel Trávníček a režisér Václav Vorlíček. Právě z této výstavy vychází expozice, která se na zámku opakuje každou zimu. 

Vedení Českého centra Drážďany 

České centrum zakládal v roce 1997 Václav Šebek. Jeho nástupkyní se v roce 2001 stala Zuzana Pokorná, kterou po třech letech vystřídala Hana Klabanová, která centrum vedla až do jeho uzavření v roce 2010.

Významné české osobnosti  

soubor Linha Singers, Stadlerův kvartet, cembalistka Monika Knoblochová, Trio Emila Viklického, Lenka Reinerová, Patrik Ouředník, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Dagmar Pecková, Jiří Stivín, Arnošt Lustig, Jiří Gruša, Kateřina Englichová, Lucie Ceralová, Hana Vlasáková, soubor Virtuosi di Praga