Založení Českého centra Düsseldorf

Německo

České centrum (ČC) Düsseldorf bylo založeno v roce 2010 jako v pořadí čtvrté České centrum na území Spolkové republiky Německo (po Berlínu, Mnichovu a Drážďanech). Jeho první ředitelkou se stala Hana Klabanová, která se sem přesunula právě z Drážďan, kde byla toho roku ukončena činnost Českého centra. Centrum působilo ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Rozhovor Českého rozhlasu s novou ředitelkou si můžete pustit zde

Slavnostní otevření se konalo 25. října 2010. V rámci slavnostního večera byla zároveň otevřena výstava Technického muzea Tatra Kopřivnice s názvem Hans Ledwinka – Konstruktér automobilů TATRA. Večera se zúčastnila i vnučka Hanse Ledwinky Hanne Mader, velvyslanec České republiky v Německu Rudolf Jindrák a řada významných osobností z politické i společenské sféry. Výstava byla instalována v prostorách Meilenwerk Düsseldorf, přebudované vozovny, kde bylo historické prostředí propojeno s kouzlem automobilových veteránů. Německá veřejnost zde mohla poprvé spatřit i jeden z vzácných exponátů Technického muzea Tatra Kopřivnice, prototyp motoru T 77 z roku 1933. 

V roce 2017 byla agenda Českého centra Düsseldorf přesunuta pod České centrum Berlín

Prostory 

ČC Düsseldorf sídlilo v takzvaném „Českém domě“ na adrese Martin-LutherPlatz 28, společně s českým konzulátem a agenturami CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism. Český dům měl za úkol podporovat obchod, kulturu a turistiku.  

České centrum zde mělo k dispozici kancelářské prostory. Pro své akce využívalo externí výstavní či společenské prostory zpravidla partnerských organizací. 

V roce 2016 se ČC přesunulo do prostor partnerské instituce Gerhard Hauptmann Haus (GHH) na adrese Bismarckstraße 90, kde mělo k dispozici výstavní i společenské prostory včetně velkého sálu. 

Tzv. Český dům, sídlo Českého centra Düsseldorf © Archiv Českého centra Düsseldorf Kulturní program 

ČC Düsseldorf začalo pořádat akce ještě před svým slavnostním otevřením. Od 8. září 2010 byla k vidění výstava Něžná šeď, na níž byly poprvé v Německu vystaveny práce Jiřího Straky

V roce 2011 začala spolupráce s Divadelním ústavem – Institutem umění na prezentaci českých tanečních produkcí na tanečním veletrhu Tanzmesse. Na filmovém poli proběhla retrospektiva Karla Zemana nebo projekce filmu Odcházení, literatuře se věnoval projekt Josef Čapek: Malíř, básník a spisovatel. Proběhly i výstavy From Different Corners a Expanded Territory Evy Koťátkové. Česko hostovalo na Evropském týdnu v Hennefu

V druhém roce své existence se ČC soustředilo na budování kontaktů nejen v Düsseldorfu, ale i dalších místech. Akce ČC Düsseldorf se konaly také v Kolíně nad Rýnem, Cáchách, Dortmundu nebo Wittenu. V Galerii Welti v Düsseldorfu představil své sklářské umění Tomáš Hlavička. Velká pozornost byla věnována českému filmu. Ve spolupráci s Filmmuseum der Landeshauptstadt Düsseldorf centrum představilo ve třech blocích – od května 2012 do února 2013 – nejvýznamnější české filmy a režiséry. Jaroslav Rudiš a Petra Hůlová se zúčastnili série literárních čtení LITERAToUR.CZ. Proběhla i vzpomínka na pestrý životní osud a dílo jedné z nejuznávanějších českých osobností doma i v zahraničí, Jiřího Gruši – spisovatele, básníka, disidenta a diplomata, vzpomínali spisovatel a Grušův bývalý spolupracovník Michael Stavarič nebo vedoucí düsseldorfského Literaturbüro Michael Serrer.  

Spisovatel Jaroslav Rudiš vystoupil ještě jednou, a to společně s českou kapelou Umakart v klubu ZAKK v Düsseldorfu. S kreslířem a frontmanem Umakartu Jaromírem 99 představil komiks Alois Nebel, poté následoval koncert Umakartu s VJ Cladem. 

V roce 2013 se ČC Düsseldorf zaměřovalo spíše na podporu českých umělců a českých kulturních aktivit lokálních kulturních aktérů, především z oblasti současného umění, a to kvůli značné koncentraci sběratelů v Severním Porýní-Vestfálsku – soukromých, městských a zemských galerií a Kunstvereine se silnou tradicí. Intenzivněji podporovalo také současný tanec, který měl v tomto regionu širokou základnu a značnou podporu formou festivalů a přehlídek.  

Úspěšné byly také jazzové koncerty na Festivalu Jazz am Rhein a publikum ocenilo i experimentálnější formu vystoupení při koncertech Ondřeje Štveráčka a Dana Bárty. Dan Bárta a Robert Balzar Trio se poprvé společně představili v Severním Porýní-Vestfálsku v renomovaném klubu Jazz-Schmiede v Düsseldorfu s repertoárem z desky Theyories. Koncert měl u publika takový úspěch, že organizátoři pozvali umělce na rok 2014 do düsseldorfské Stadtgarten.  

V rámci řady českých dokumentárních filmů Doc.Comment se na podzim 2013 v düsseldorfském kulturním centru a klubu ZAKK každý měsíc promítal jeden český dokumentární film se společenskou tematikou, většinou oceněných na nejrůznějších filmových festivalech. Po skončení filmu se vždy konala moderovaná diskuse. 

Výtvarník Petr Lysáček obdržel z iniciativy místního, původem českého umělce Petra Zubka dvouměsíční výtvarné stipendium země Severní Porýní-Vestfálsko v Düsseldorfu. Zde vytvořil práci tomorrow nix arbeit, kterou úspěšně představil v galerii „Am Eck“. V rámci Open Atelier proběhlo také setkání s místní uměleckou scénou a zájemci z řad publika Českého centra Düsseldorf.  

Taneční a divadelní soubor Lenka Vagnerová & Company vystoupil v rámci festivalu Fringe v Recklinghausenu. Inscenace „Jezdci“ rozkrývala témata tolerance a schopnosti člověka existovat v symbióze s ostatními živými organismy na naší planetě. Představení sklidilo obrovský divácký i mediální úspěch. 

V Theaterlabor v Bielefeldu proběhla německá premiéra divadelně-tanečního představení Lenky Bartůňkové Requiem, které umělkyně představila spolu s choreografiemi Homunculus a Dopis v efektní inscenaci, která u diváků zanechala velmi silný dojem.  

V roce 2014 bylo pět mladých českých umělců nominováno na uměleckou cenu Dorotheavon-Stetten-Kunstpreis 2014. V souvislosti s nominacemi představili svá díla v Bonnu kromě aktuální vítězky, multimediální konceptuální umělkyně Evy Koťátkové, taky Adéla Babanová, Petra Herotová, Václav Magid a Jakub Nepraš. V rámci akce uspořádalo ČC v Kunstmuseu Bonn diskusi o současné situaci na české scéně s videoumělkyní Adélou Babanovou, teoretikem Karlem Císařem, galeristkou Catherine Kastner a kunsthistoričkou Noemi Smolík. Moderace se ujal německý novinář a kunsthistorik Michael Köhler. Mladé české umění získalo postupně respekt německých odborníků i veřejnosti. Dorothea-von-Stetten-Kunstpreis 2014 poprvé nabídla prezentační platformu výhradně českým umělcům. 

„Zhruba měsíc před zahájením tradičního festivalu Jazz und Weltmusik in Hofgarten se Düsseldorfem prohnala bouře Ela. Park Hofgarten zničila, pódium během několika minut přestalo existovat. Programový ředitel Peter Weiss ale našel možnost, jak Düsseldorf nepřipravit o jazz. Z městečka Hilden si narychlo půjčil venkovní pódium a nechal ho postavit na zelené louce Ehrenhofu, komplexu budov z 20. let minulého století, kde si víc než šestisethlavé publikum mohlo rozložit deky, otevřít piknikové koše a nadchnout se třeba Danem Bártou za doprovodu Tria Roberta Balzara,“ popsala Monika Štěpánová, pověřená řízením ČC Düsseldorf, jednu ze situací, se kterými se kulturní institut musel vypořádat. 

ČC Düsseldorf pokračovalo v roce 2015 ve spolupráci s mnoha partnery v Severním Porýní-Vestfálsku, navazovalo ale také nové kontakty v celém severozápadním Německu. Podpořilo mnoho akcí v rámci oslav 25. výročí partnerství Prahy a Hamburku a také akce se zastoupením české kultury v Brémách. Bylo také spoluorganizátorem koncertu Janáčkova tria (Čeští židovští skladatelé za druhé světové války) v rámci divácky oblíbených Židovských kulturních dní v Porýní. 

V říjnu 2015 se setkalo s velkým ohlasem inovativní představení knihy Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně s multimediální prezentací, uspořádané ve spolupráci s nadací Gerhart-Hauptmann-Haus. 

ČC Düsseldorf po přesunu do prostor Gerhard Hauptmann Haus (GHH) připravovalo program v těsné spolupráci s touto partnerskou organizací. V roce 2016 se podařilo etablovat novou řadu dokumentárních filmů Dokumittwoch nebo sérii autorských čtení českých spisovatelů. České centrum již tradičně podpořilo Institut umění – Divadelní ústav a Tanec Praha na festivalu Tanzmesse

Ačkoli agenda ČC Düsseldorf přešla pod České centrum Berlín, kulturní události se v této části Německa stále pořádají. Pod jeho hlavičkou proběhla například v první čtvrtině roku 2018 výstava Josef Sudek: Topografie sutin v Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus. 

Vedení Českého centra Düsseldorf 

První ředitelkou ČC Düsseldorf byla Hana Klabanová, která se sem přesunula z pozice ředitelky Českého centra Drážďany. Později působila jako kastelánka zámku Ctěnice a v současné době pracuje v Národním muzeu. Od května 2011 byla pověřena řízením ČC překladatelka a germanistka Zuzana Jürgens, která tou dobou už dva roky vedla České centrum Mnichov a do roku 2013 tedy zajišťovala chod dvou center. Stejně tak tomu bylo v období vedení Moniky Štěpánové, která souběžně řídila České centrum Berlín. Ve výroční zprávě za rok 2017 je již uvedena informace, že je ČC Düsseldorf v současné době spravováno Českým centrem Berlín. Dalšími řediteli ČC Düsseldorf se tedy stali publicista Tomáš Sacher a od roku 2022 Jiří Rosenkranz.

Významné české osobnosti 

Kateřina Tučková, Adéla Babanová, Lenka Bartůňková, Karel Císař, Dan Bárta & Robert Balzar Trio, Petra Hůlová, Petr Lysáček, Noemi Smolík, Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Markéta Mátlová, Ondřej Štveráček, Linda a Daniela Dostálkovy 

Facebookový profil ČC Düsseldorf