Založení Českého centra Košice

Slovensko

Zrušení generálního konzulátu se sídlem v Košicích v roce 2005 vyvolalo potřebu českého kulturního zastoupení na východním Slovensku, kde se nacházela početná krajanská komunita. K tomuto roku můžeme datovat i vznik Českého centra (ČC) Košice, které tento úkol převzalo.  

České centrum bylo slavnostně otevřeno 26. října 2005 za účasti ministra zahraničních věcí ČR Cyrila Svobody a jeho slovenského protějšku Eduarda Kukana. Hlavním hřebem otevření ČC Košice byl koncert v Domě umění, na kterém vystoupili za doprovodu orchestru Daniel Hůlka, Iveta Bartošová, Sisa Sklovska, Tereza Mátlová a Bohuš Matuš.  

Probíhaly zde výstavy, koncerty nebo setkání s českými spisovateli, za které byli čeští krajané vděční. Mnoho z nich totiž žilo v této oblasti již desítky let a v momentu rozdělení republiky se z nich stali na Slovensku cizinci.  

K 1. březnu 2011 bylo České centrum Košice zrušeno, a to z rozpočtových důvodů. Jeho činnost převzalo České centrum Bratislava, které spolupracuje i s košickým krajanským spolkem. Zde můžete zhlédnout reportáž České televize v pořadu Babylon z roku 2011, která se věnuje ČC Košice. Uvidíte nejen záběry prostor Českého centra nebo ukázky z poslední výstavy, zmiňované níže, ale také rozhovory s krajany, kteří si činnosti ČC Košice velmi vážili. 

Prostory  

České centrum Košice až do svého zrušení využívalo prostor bývalého generálního konzulárního konzulátu ČR. Disponovalo vlastní budovou na ulici Razusová, kde se nacházela malá prezenční i distanční knihovna a čítárna, ve které byl k zapůjčení i český periodický tisk. V knihovně a přilehlé zahradě probíhaly výstavy českých umělců. 

Budova Českého centra Košice © Archiv Českého centra Košice Kulturní program 

Dny české kultury na Slovensku se konají každoročně a během trvání činnosti ČC Košice i s jeho podporou. Akce byla organizována ve spolupráci s Českým spolkem v Košicích za finanční podpory Ministerstva kultury SR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Festival přináší širokou nabídku ze současné české kultury. Festival, situovaný tradičně mezi dva české národní svátky – památku hlavního českého patrona svatého Václava a výročí vzniku československého státu – přinesl do metropole východního Slovenska i do několika jiných měst tohoto regionu žánrově pestrou a programově vyrovnanou nabídku české kultury. Více se o Dnech české kultury z roku 2006 dozvíte zde

V roce 2009, kdy Česko předsedalo poprvé Radě EU, představilo České centrum řadu projektů, které pražské ústředí pro toto období připravilo. Jedním z nich byla poutavá výstavní retrospektiva pěti českých animátorů a výtvarníků s názvem Pět statečných famáků. Tvorba této nové generace režisérů a tvůrců animovaných filmů – Michala Žabky, Václava Švankmajera, Noro Držiaka, Jana Bubeníčka a Davida Súkupa, absolventů pražské FAMU, dokázala přenést návštěvníky nejen zpět do dětství, ale také poodhalila roušku hravého pohledu na vážný svět. 

České centrum se svými krajany, příznivci a přáteli připravilo na závěr své činnosti, a tedy na rozloučenou, charitativní výstavu děl fotografa Angela Purgerta, dokumentující život na významných místech i v málo známých zákoutích Prahy v období první republiky. 

Vzpomínky na toto období umocňovalo i dobové oblečení některých účastníků vernisáže a nechyběl ani charleston. Atmosféru můžete nasát při zhlédnutí reportáže TV:naša nebo STV 2

Vedení Českého centra Košice 

Zakládající ředitelkou se stala Stanislava Wanatowiczová-Bartošová, tehdejší konzulka a bývalá, a historicky první, moderátorka večerních zpráv na nově vznikající TV Nova. V roce 2007 ji ve funkci vystřídala Kateřina Novotná, která zde zúročila své zkušenosti z vedení Českého centra Moskva. 

Významné osobnosti 

Marta Kubišová, Lenka Procházková, Jakub Pustina, Československé komorní duo, Pavel Burdych, Zuzana Bérešová, Mária Procházková