Založení Českého centra Řím

Itálie

České centrum (ČC) Řím zažilo během své existence turbulentní časy. Bylo založeno v roce 2005, ale po pěti letech byla jeho činnost ukončena a agenda přenesena do Milána. Opětovného otevření se ČC Řím dočkalo roku 2019. 

České centrum Řím je řádným členem římského (od roku 2019) i maltského (od roku 2022) klastru sdružení evropských kulturních institutů EUNIC

Slavnostní znovuotevření Českého centra Řím se uskutečnilo 30. května 2019. Slavnostní večer byl uveden českou velvyslankyní Hanou Hubáčkovou, generálním ředitelem Českých center Ondřejem Černým a ředitelkou ČC Řím Petrou Březáčkovou. Zahájení se zúčastnila i ředitelka Odboru veřejné diplomacie MZV ČR Eva Dvořáková. Součástí události byla výstava českého šperkařského designu Handmade Dreams představující výjimečné exponáty české bižuterie a práce našich současných návrhářů. Příjemným zpestřením programu bylo hudební vystoupení mladé české skladatelky a zpěvačky Never Sol.  

Prostory

ČC Řím sídlí v budově Velvyslanectví České republiky v Římě. Dvoupatrová vila se nachází na rohu ulic Via dei Gracchi a Via Alessandro Farnese nedaleko Andělského hradu nebo také Vatikánu. Byla postavena na počátku 20. století podle návrhu Carla Pincherleho a původně byla zamýšlena jako obytná budova. 

Do vlastnictví státu se dostala po rozdělení republiky, kdy slovenské straně připadl původní objekt Československé ambasády. V roce 1994 proběhla rekonstrukce podle návrhu architekta Jiřího Pelcla. (zdroj: MZV

České centrum má v budově k dispozici kancelář a salonky, ve kterých je možné absolvovat pracovní schůzky a jednání. Kulturní akce pořádá v řadě spřátelených a partnerských institucí. 

Kulturní program 

Jednou z prvních akcí, na kterých se České centrum Řím podílelo, bylo divadelní představení podle knihy Franze Kafky Zámek v roce 2006. V tomto období se zapojilo i do projektu Rome design, jehož součástí byla i výstava Mléčná dráha českého designu.  

Stejně jako většina ostatních Českých center v zahraničí se i ČC Řím zapojilo v roce 2007 do prezentací regionů a českých firem. V tomto směru spolupracovalo s časopisem Le Tre Venezie na vydání věnovaném Praze a Středočeskému kraji. Tato spolupráce přinesla úspěch a přispěla k lepšímu povědomí o Praze a regionu a ihned se rozrostla směrem k vydání dalšího čísla časopisu věnovanému Moravě. 

V roce 2008 České centrum Řím představilo výstavu s názvem Šumná a bezbranná významného architekta Davida Vávry a režiséra Radovana Lipuse. Tato výstava získala širokou pozornost a setkala se s velkým ohlasem ze strany návštěvníků. Vzhledem k tomu, že šlo o výstavu putovní, mohli ji ve stejném roce zhlédnout i zájemci v Bratislavě a Tokiu. Současně se v roce 2008 uskutečnila konference k roku 1968 ve spolupráci s Univerzitou Roma, která přilákala odbornou veřejnost a přispěla k hlubšímu porozumění událostem tohoto významného roku. Další zajímavou akcí byla mezinárodní výstava betlémů věnovaná Česku v italském městě Giffoni. Tato výstava nabídla návštěvníkům jedinečný pohled na českou vánoční tradici a byla vysoce hodnocena. Součástí expozice byl i betlém vytvořený sušickými řezbáři Pavlem Svobodou a Karlem Tittlem, jenž byl po konci výstavy převezen do Říma a v závěru generální audience jej ředitel Českého centra Miloslav Hirsch daroval společně s výtiskem faksimile Velislavovy Bible papeži Benediktu XVI. Betlém je z lipového dřeva, váží zhruba 40 kilogramů a má třicet figurek. Jedná se o skříňový polychrom, to znamená malovaný za použití pravého zlata a stříbra, o rozměrech zhruba 100 x 80 x 60 cm a je prosvícený. 

Ředitel Českého centra Řím Miloslav Hirsch při předání betlému papeži Benediktu XVI. © Archiv Miloslava Hirsche Součást výstavy s názvem Gotické skvosty Patriarchátu V Aquilei tvořily relikvie z doby Karla IV. zapůjčené Metropolitní kapitulou v Praze. Co konkrétně zde bylo vystaveno a něco více o Českém centru a jeho plánech programu během českého předsednictví v Radě EU vyprávěl Českému rozhlasu ředitel Miloslav Hirsch. 

Rok 2009 byl v hudební sféře spjat s 50. výročím úmrtí Bohuslava Martinů. Jeho dílo bylo připomínáno v mnoha Českých centrech, včetně Sofie, Paříže, Londýna, Berlína, Bruselu, Tokia, ale i Říma, a to formou koncertů, přednášek a publikací. Tato připomenutí autorovy tvorby byla významnou událostí pro mezinárodní hudební scénu a přispěla k posílení renomé českého hudebního dědictví. ČC Řím se v roce 2009 účastnilo také římského Festivalu fotografie, kde bylo Česko zastoupeno výběrem Czech Press Photo a mimo tento festival také připravilo výstavu děl Jana Saudka, která se setkala s velkým zájmem návštěvníků. Kromě toho byly prezentovány regiony Jihočeský kraj a Zlínský kraj, a proběhla degustace moravských vín. 

V roce 2010 došlo z ekonomických důvodů k přesunu Českého centra Řím, které sídlilo v pronájmu, do budovy ve státním vlastnictví v Miláně. Než se tak stalo, uspořádalo ČC v návaznosti na Noc literatury Česko-slovenské literární čtení překladů především mladých autorů (například J. Topola, J. Rudiše, K. Rudčenkové). Výstava ke knize Petra Síse Zeď se těšila velkému ohlasu ve Friulsku, stejně tak jako předtím v Bologni. Další zajímavou akcí byla výstava uměleckých plakátů Ivana Pinkavy pro Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích, spojená s prezentací Alšovy galerie a Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, si získala pozornost nejen milovníků divadla. ČC také spolupracovalo s Real Academia de Espagna na výstavě fotografií a prezentaci poesie mladých umělců z různých států Evropy nazvané SQUARDI E VOCI GIOVANI SULL´EUROPA. Česko zde zastupovali fotograf Tomáš Bican a básník Petr Borkovec. 

Klíčovou událostí roku 2019 bylo beze sporu slavnostní znovuotevření Českého centra Řím. Centrum s novým vedením ihned začalo intenzivně navazovat vztahy s místními kulturními organizacemi, úřady i jednotlivci, aby vytvořilo co nejlepší podmínky pro své aktivity. V listopadu 2019 zrealizovalo debutní akci rozsáhlého projektu sportovně-kulturní diplomacie Poběž s Emilem. Na počest Emila Zátopka bylo uspořádáno několik memoriálů s bohatým kulturním programem. Od prosince 2019 odstartoval nový formát neformálních setkání s ikonami české a italské kulturní scény. První setkání projektu Na kávu s… (Un caffè con…) se uskutečnilo s velvyslankyní České republiky v Římě, Hanou Hubáčkovou. 

V roce 2020 se České centrum Řím intenzivně zaměřovalo na rozvoj svého programu, včetně předsednictví v EUNIC Rome. Nicméně, březnová pandemie Covid-19 měla významný dopad na činnost centra. Dne 5. března byl státem vydán zákaz konání kulturně-sportovních akcí, který zůstal platný po celý rok s výjimkou přelomu léta a začátku podzimu, kdy České centrum Řím na čas přešlo na prezenční akce. V důsledku této situace se však většina programu přesunula do online formátu. Přesto se ČC Řím aktivně zapojilo do různých projektů, včetně prestižních iniciativ v rámci EUNIC, Umbria Jazz Fest, sportovních aktivit, současné hudební tvorby, gamingu v kultuře a projektu nových literárních rezidencí. Významnou prezenční událostí roku se stala výstava v římském muzeu paláce Braschi věnovaná J. A. Komenskému u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí. Součástí projektu byl i videomapping či virtuální prohlídka v českém a italském jazyce. Top on-line akcí se stal úspěch filmu režiséra Slávka Horáka Havel v podobě hlavní ceny římského festivalu Rome Independent Film Festival 2020. 

České centrum Řím dále představilo projekt České stopy v Římě, během kterého historička umění a redaktorka Vatikánského radia Johana Bronková prováděla po místech spojených s českou historií. Tento projekt kombinoval on-line formát s terénními prohlídkami do běžně nepřístupných objektů s českými konotacemi. V rámci on-line programu Českého centra Řím byl také realizován projekt Kafka v Itálii, který představoval vztah Franze Kafky k Itálii.  

Jedním z highlightů kulturní sezóny 2021 ČC Řím byla fotografická výstava Josefa Koudelky. ČC spolupracovalo s hlavním organizátorem výstavy na doprovodném programu zahrnujícím čtyři on-line setkání s předními italskými experty v oblasti archeologie, fotografie a geografie.

Navíc se centrum dostalo do širokého povědomí italské sportovní komunity. Jeho projekt s názvem Run with Emil byl zařazen do významného římského běhu We Run Rome. Doprovodný program sestával z projekce (a zároveň italské premiéry) filmu Zátopek a z dětského běžeckého workshopu.

Silvestrovský běžecký závod Atleticom We Run Rome 2022 © Atleticom Byla také uzavřena dohoda o recipročních literárních rezidencích mezi římskou Federací italských spisovatelů (FUIS) a Městskou knihovnou v Praze (Kafkův dům). V neposlední řadě ČC společně se zastupitelským úřadem ve Vatikánu iniciovalo prodloužení Cyrilometodějské kulturní stezky, jež byla uznána Radou Evropy v r. 2021, až do Říma. 

V první polovině roku 2022 České centrum Řím významně začlenilo do svého programu cíle udržitelného rozvoje (SDGs). Mezi ně patřil projekt sociálního divadla s názvem Quartieri di vita, jenž se stal součástí programu italského ministerstva zahraničních věcí. Centrum také iniciovalo projekt s názvem Ve znamení svobody, zaměřený na mladistvé vězně, výtvarníky a otázku lidských práv. V rámci nových formátů byl zahájen cyklus literárních rezidencí mezi Římem a Prahou.  

V rámci období druhého českého předsednictví v Radě Evropské unie představilo ČC významné osobnosti české historie a současnosti napříč obory od architektury přes literaturu, divadlo či výtvarné umění až po vědu. Uspořádalo akce nejen v italských regionech, ale také na Maltě a ve Vatikánu. Vedlo dva významné projekty v rámci římského a neapolského klastru EUNIC a ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR v Římě a při Svatém stolci prezentovalo Česko jako kreativní zemi plnou talentů. 

V rámci sdružení EUNIC se České centrum Řím v roce 2022 stalo novým členem klastru EUNIC Malta a spoluorganizovalo filmový festival. V římském a neapolském klastru pokračovalo jako vedoucí projektu Quartieri di vita. Centrum se stalo také iniciátorem a vedoucím projektu Ve znamení svobody. Occupo un piccolo spazio di mondo, ma non l'ho delimitato. za zapojení nejvýznamnějších italských a evropských vládních institucí. 

Vedení Českého centra Řím

Na postu prvního ředitele Českého centra Řím působil diplomat Miloslav Hirsch, který se v roce 2010 přesunul do Milána. Od znovuotevření v roce 2019 vede centrum Petra Březáčková, která má zkušenosti z honorárního konzulátu ve Florencii a byla i členkou vědecké komise Museo Fondazione Del Bianco.

Významné české osobnosti 

Radka Denemarková, divadlo Archa, Petra Hermanová, Ondřej Holý, Ondřej Chybík, Ly Leová, Lucie Kaňková, Krištof Kintera, Ivan Komárek, Never Sol, Tomáš Kozelský, Markéta Pilátová, Vilém Spilka, Vision Factory, Marek Šindelka, Miloš Škorpil, Petr Zemek, Aid Kid, Pavel Karafiát, Michal Ajvaz, Dominik Lang, Jana Svobodová, Amélie Siba 

rome.czechcentres.cz