Založení Českého centra Soul

Korejská republika

České centrum (ČC) Soul bylo slavnostně otevřeno 29. 4. 2013 za účasti primátora městské části Mapo Pak Hong-sop, velvyslance ČR v Korejské republice Jaroslava Olši jr. a ředitelky Českého centra Soul Michaely Lee.  

Následné zahájení před budovou soulské „Staroměstské radnice“ a v prostorách samotného centra proběhlo za účasti generálního ředitele Korejské kulturní a informační služby U Čin-jonga, viceprezidentky Korean Air Emily Cho, prezidenta konglomerátu Ilshin Kim Jong-ho, velvyslance Evropské unie v Korejské republice Tomasze Kozlowskeho a ředitele Soulského historického muzea KangHong-bina a více než dalších stovky významných osobností z kulturního a veřejného života.

Otevření ČC Soul © The Korea Times, 6. 5. 2013 Prostory

České centrum Soul (korejsky 체코문화원 Čchekcho munhwawon) navázalo na práci bývalého Českého infocentra, které vzniklo již v roce 2009 na základě spolupráce mezi majitelem řetězce český restaurací Castle Praha v Soulu a Velvyslanectvím České republiky v Korejské republice. 

To bylo slavnostně otevřeno ve známé budově Castle Praha, která je zmenšeninou Staroměstské radnice a nachází se v ní také stejnojmenná česká restaurace s pivnicí. 

Prostor centra se rozkládal na téměř 200 metrech čtverečních a nabízel návštěvníkům rozsáhlé konferenční, výstavní a promítací sály. K dispozici byla také knihovna s několika stovkami anglicky a korejsky psaných publikací pojednávajících o Česku.  

Po přestěhování zastupitelského úřadu se nabídla příležitost přesídlit ČC do jeho původních prostor. Kromě kanceláře ČC je zde i malá konferenční místnost. Vlastní výstavní prostory či galerii však České centrum Soul již nemá. Jedinou výstavní plochou je tedy oplocení budovy, tzv. Galerie na Plotě. 

Kulturní program 

Od svého založení se České centrum Soul snažilo a stále snaží prostřednictvím různých kulturních akcí přiblížit korejskému publiku tak moc kulturně vzdálený národ jako jsou Češi. V programové nabídce je možné již od roku 2013 nalézt to nejlepší, co může naše republika nabídnout. Našli byste promítání současných i klasických českých filmů, literární a turistické večery a výstavy.  

V roce 2013 byla zahájena první výstava, která představila tvorbu Jana Saudka, jednoho z nejpopulárnějších českých fotografů známého i v Korejské republice. Divácky atraktivní se stala i další fotografická výstava uvedená při příležitosti 60. výročí ukončení korejské války. České centrum představilo soubor dosud neznámých českých fotografií z Jižní i Severní Koreje nafocených našimi vojáky a diplomaty působícími v této oblasti v 50. letech minulého století. 

Oblast filmu byla hned od začátku vzniku Českého centra jednou z prioritních směrů.  

„Právě film je jednou z oblastí, na kterou se chceme zaměřit,“ řekla Petra Hovorková z Českého centra Soul. „Vzhledem k dlouholeté tradici styků v této oblasti a úspěšnosti korejského televizního seriálu ‚Milenci z Prahy' je naším zájmem nejenom prosadit v Jižní Koreji více českých filmů, ale také přilákat k natáčení do našich studií další jihokorejské producenty,“ dodala. (zdroj: deník.cz)

Velmi úspěšná byla např. výstava Korejský film v československém uměleckém plakátu, která se představila v Korejském filmovém archivu.  

Zastoupení české kultury tvoří nedílnou součást třetího největšího filmového festivalu ve městě Čondžu (Jeonju), kde byly představeny snímky vzniklé na motivy povídek Franze Kafky a v rámci doprovodného programu výstava o Franzi Kafkovi. 

Obrovským úspěchem bylo české zastoupení na Mezinárodním filmovém festivalu v Pusanu. Nejen že se díky ČC Soul povedlo na festivalu představit řadu českých filmů, ale rovněž se odprezentovat i na filmovém trhu. V roce 2014 v rámci doprovodného programu festivalu a přímo v programu závěrečného ceremoniálu festivalu v Pusanu vystoupila skupina Tata Bojs společně s česko-korejským hudebním uskupením Ahn Trio. 

Jednou z největších aktivit v rámci prezentace české kultury v Jižní Koreji byla i dlouhodobá spolupráce Českého centra s Institutem umění – Divadelním ústavem. Obě instituce po řadu sezón prezentovaly české scénické umění na Mezinárodním veletrhu scénických umění v Soulu (PAMS). Veletrhu se zúčastnila celá řada divadelních souborů, za všechny například soubory Tantehorse, Spitfire Company, loutkové divadlo Continuo nebo taneční soubor Burki & Com. 

Na asijském kontinentu je jméno Alfonse Muchy přímo ikonické, a proto i výstava jeho děl v Hangaram Art Museum v Soulu, připravená ve spolupráci s Českým centrem, znamenala automaticky fenomenální úspěch. Na souboru asi 200 plakátů, kreseb, maleb, dekorativních prací, knih a fotografií zkoumala výstava Alfons Mucha: Art nouveau a utopie šest tváří tohoto umělce. Více o výstavě zde. Tato výstava byla rozdělena do šesti tematických sekcí a doprovodila ji velkoplošná projekce pláten cyklu Slovanské epopeje (1911–1928) či interaktivní výstava výběru ilustrovaných knih. 

Výstava Zátopek © Archiv Českého centra Soul Vedení Českého centra Soul 

V současné době na práci ředitelky Michaely Lee plynule navázal v pořadí druhý ředitel ČC Soul Michal Emanovský, a to od roku 2022.  

Významné osobnosti 

Tata Bojs, Ahn Trio, Tantehorse, Spitfire Company, Michal Žabka, Roman Kašparovský, Miroslav Ambroš, Kateřina Samková, Petr Vrba, Jan Karel Pavlík, Tomáš Jamník, Džían Baban, Martin C. Putna 

seoul.czechcentres.cz