Založení Českého centra Tbilisi

Gruzie

České Centrum (ČC) Tbilisi bylo založeno 28. 3. 2021 a jeho aktivity se nesoustředí jen na Gruzii, ale má za úkol částečně pokrývat i Arménii a Ázerbájdžán. Slavnostní otevření centra se bohužel nekonalo, jelikož byl v Gruzii tou dobou platný zákaz sdružování kvůli pandemii Covid-19. 

Hlavní náplní centra je v první fázi realizace projektu EU4Culture, financovaného z evropských fondů. Jeho cílem je propagovat kulturu jako motor růstu a sociálního rozvoje v celém regionu tím, že podpoří tvorbu strategií kulturního rozvoje vybraných měst, poskytne granty na jejich realizaci a podpoří programy vzdělávání a mobility pro umělce. 

Prostory  

České centrum v současnosti nemá vlastní prostory či galerii, momentálně disponuje pouze kanceláří. Výstavy a další akce provozuje v partnerských prostorech. 

Kulturní program 

První akcí byla výstava Má vlast cestami proměn – příběhy domova. Byla slavnostně zahájena za přítomnosti starosty města a delegací z okolních měst 11. listopadu 2021 v Kobuleti.  

Následně se v Gruzii představila řada projektů známých i jinde – Evropské dialogy Václava Havla, České hrdinky či Artmat.  

V roce 2022, v roce druhého českého předsednictví v Radě EU, představilo ČC Tbilisi některé z projektů, které připravilo ústředí Českých Center pro toto období.  

Na podzim 2022 nejvíce rezonoval diskuzní pořad Evropské dialogy Václava Havla, jehož téma Dědictví Václava Havla – budoucnost vztahů EU a asociovaných zemí je v současné gruzínské společnosti více než aktuální. Diskuze se zúčastnili i divácky atraktivní hosté – poradce gruzínského prezidenta Konstantine Natsvlishvili, náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Dvořák, zástupce MZV Gruzie Irakli Kurashvili, významný český sociolog Ivan Gabal, ukrajinský chargé d’affaires Andrii Kasionov a řada dalších.  

Umělecky založené publikum zaujal také další předsednický projekt – Artmat. Tyto automaty na umění s překvapením si oblíbilo především mladší publikum. 

Výstava plakátů České hrdinky byla v roce 2022 představena hned v několika gruzínských městech a v roce 2023 ve svém tour i nadále pokračuje.

Alžběta Jungrová, Výstava Tradice, 2023 © Archiv Českého centra Tbilisi Vedení Českého centra Tbilisi 

Od roku 2021 vede ČC Tbilisi jako zakládající ředitelka Ivana Bursíková.  

Významné osobnosti 

Michal Fanta (3D Prusa Research), Jiří Halada, Kristýna Sibinská, Jan Krompolc, Boris Urbánek, Vladislav Vozňuk, Valentina Vozňuk, Ivan Gabal, Marek Kulhavý, Michal Fanta, Petr Vorlík  

tbilisi.czechcentres.cz