Založení Českého centra Mnichov

Německo

České centrum (ČC) Mnichov se v roce 1999 stalo třetím kulturním střediskem na německém území. Svoji činnost zahájilo počátkem října a slavnostního zahájení se zúčastnila tehdejší předsedkyně Senátu České republiky Libuše Benešová. 

České centrum Mnichov © Archiv Českého centra Mnichov Prostory

České centrum naleznete na prestižní mnichovské adrese Prinzregentstrasse 7, ve čtvrti Lehel, v budově bývalého sídla Bavorské vlády. Stejnou budovu obývá například i Polský institut. Zajištění prostor Českého centra o celkových 88 metrech čtverečních provedl Jan Šícha a jejich následnou rekonstrukci na základě vyhrané veřejné soutěže akademický architekt Pavel Kolíbal. Než se centrum zrekonstruovalo a stalo provozuschopné, vedl práci ze svého bytu.

Kulturní program

Mezi první projekty bezesporu můžeme zařadit Český filmový týden v Gasteigu, jehož tradice započala již v roce 2001. Další z počátečních akcí, která slavila velký úspěch, byla výstava fotografií v roce 2003 jednoho z dvorních fotografů Václava Havla Tomkiho Němce, díky čemuž vznikla řada emocionálně působivých snímků. V rámci doprovodného programu si návštěvníci užili autorské čtení knihy Lídy Rakušanové: Václav a Dagmar Havlovi. Rok 2004 představil mimo jiné velmi obsáhlou výstavu nazvanou Český a slovenský politický exil.

Velmi populárním se v průběhu let stal projekt Tschechische Kulturtage Freiburg im Breisgau. Tyto Dny české kultury ve Freiburgu se uskutečnily poprvé v červnu 2005 pod záštitou Institutu Brücke při Nadaci Brücke/Most ve spolupráci s ČC Mnichov. České centrum ovšem nebylo prvním iniciátorem těchto „českých slavností“ v Německu. Původcem bylo České centrum Drážďany, které dalo vzniknout této tradici a po jeho zániku v roce 2010 ji ČC Mnichov kompletně převzalo.

Ředitel David Stecher ovšem nezapomínal ani na nejmenší publikum, krajanské spolky či Sokola a vždy a rád s nimi spolupracoval. České centrum participovalo i na Mikulášských besídkách či jiných svátečních sešlostech. O podobné akci a účasti ředitele na ní si můžete přečíst zde.

Rok 2009 s sebou přinesl celou sérii projektů připravených pro předsednictví Radě EU. Řada projektů slavila úspěchy i zde, na Českém centru Mnichov.

Díky českému předsednictví se zde představila řada projektů s ním spojená. Ty reflektovaly významná výročí a témata spojená s rokem 2009, jako jsou dvacetileté výročí od pádu železné opony, páté výročí vstupu České republiky do EU, výročí úmrtí Bohuslava Martinů, rok kreativity a inovací a další významné události.

O všech projektech, které byly představeny českému publiku v Českém centru Mnichov v rámci prvního předsednictví, si můžete přečíst zde.

O úspěchu jednoho z předsednických projektů – Českých hvězdách – se můžete dočíst zde.

České centrum v Mnichově se v roce 2009 poprvé zapojilo do projektu Noc literatury a od té doby je stálým členem této literární komunity.

Nadcházející roky s sebou přinesly velkou škálu úspěšných akcí a projektů, je důležité připomenout, že řada z nich si vybudovala svou vlastní značku a trvá již několik let. Tyto, dnes již tradiční, projekty jako např. Týden českého filmu, spolupráce s mnichovským veletrhem Handwerk und Design, Mittel Punkt Europa, Nový (z)boží či již zmiňovaná Noc literatury mají již své stálé publikum.

Velký úspěch zaznamenaly v roce 2011 dvě fotografické výstavy – Karel Cudlín / Cestou na východ a Robert Vano / Platinová kolekce. Obě jména nejsou v Německu neznámá, takže bavorské publikum vědělo, čí dílo jde obdivovat. Přesto přišlo ve velkém počtu. V roce 2014 upoutala zajímavá výstava Fotografové války 1914–1918.

Jakékoliv publikum na světě nikdy neodolá světu české kinematografie. I na tomto poli České centrum Mnichov obstálo. Ať to byla Retrospektiva Jana Švankmajera, pásmo České filmové avantgardy či nový projekt Mittel Punkt Europa, který vznikl v roce 2016.

V Mnichově měla výrazný ohlas výstava spojená s konferencí pod názvem 60. let Rádia Svobodná Evropa. Rádio Svobodná Evropa v Mnichově za totality řadu let působilo, takže historická souvislost samozřejmě existovala, potažmo řada pamětníků si přišla zavzpomínat.

Kromě Noci literatury se České centrum vrhlo po hlavě i do tak vrtkavého odvětví jako je poezie. Své publikum si našlo i zde a po tři večery slavilo úspěchy s Existenciální českou lyrikou a následně i s Babím létem básníků.

Ani divadlo nezůstalo opomenuto a v rámci Festivalu Bodamského jezera, kdy podtitulem bylo „Čechy u jezera“, se představil Jiří Kylián a Petr Zuska v podání Baletu Národního divadla, dále výstava Tripolis Praga, Literární loď plná českých spisovatelů atd.

PINT OF SCIENCE – České centrum se zúčastnilo i Mezinárodního festivalu vědy, kde zajistilo účast renomovaného českého architekta a experta na smart cities Ing. arch. Michal Postránecký s online přednáškou Cities of the Future – Preparing for the Unexpected.

Je důležité zmínit, že České centrum v Mnichově již od počátku svého působení, tedy od roku 2000, pořádá ve svých prostorách kurzy českého jazyka. Jazykové kurzy jsou jednou z prioritních oblastí šíření české kultury v zahraničí, a i když čeština je pro většinu zahraničních studentů velmi náročný jazyk, s radostí zaznamenáváme vzrůstající tendenci a zájem o studium. Mnichov v tomto není výjimkou.

České centrum nikdy nezapomnělo ani na prezentaci jednotlivých českých krajů. Z těch největších a nejúspěšnějších prezentací zmiňme alespoň prezentaci Lázní Jáchymov, Jihočeského kraje či Plzně – Evropského hlavního města kultury 2015.

Aktivity týmu Českého centra Mnichov jsou stejně úspěšné jako aktivity kolegů z let předchozích a momentální program naleznete zde.

Vedení českého centra Mnichov

Zakládajícím ředitelem byl zaměstnanec MZV Jan Šícha, který vyhrál konkurz v roce 1999. Centrum vedl do roku 2004, kdy ho vystřídal vystudovaný germanista, místopředseda Židovské obce, zástupce Česko-německého fondu budoucnosti v České radě pro oběti národního socialismu David Stecher, který v čele Českého centra působil do roku 2009. Poté se přesunul na post ředitele Českého centra Tel Aviv, kterému byl prvním ředitelem zase on.

Vzhledem k poměrně náhlému odchodu ředitele Stechera musela převzít vedení jeho zástupkyně Veronika Fedotová, později Losmanová, germanistka a bohemistika, absolventka TU Dresden a zkušená manažerka, tlumočnice a překladatelka, kulturní manažerka, manželka diplomata. Byla pověřená řízením vzhledem k 13leté práci na ČC Drážďany jako zástupkyně ředitele. ČC Drážďany spoluzakládala s prvním ředitelem Václavem Šebkem v r. 1997. Následně se ředitelkou ČC Mnichov stala Zuzana Jürgens. Vystudovaná bohemistka na FF UK, univerzitě v Kostnici či Berlíně, působila jako redaktorka a editorka. Od roku 2014 do roku 2018 vedl České centrum bývalý ředitel Divadelního institutu, Národního divadla a současný generální ředitel Českých center Ondřej Černý.  

Následné čtyřleté období převzal politolog a sociolog, bývalý referent tiskového odboru kanceláře starosty Českého Krumlova, tiskový mluvčí Českých center a současný ředitel Českého centra Berlín, Jiří Rosenkranz. V loňském roce do vedení bavorské pobočky naskočila další žena, brněnská rodačka a překladatelka z italštiny a němčiny, Blanka Návratová.

Významné osobnosti

Bachtale Apsa, Pražský hlahol, Tineola – loutkové divadlo, Tomáš Halík, Michaela Kukovičová, Markéta Pilátová, Břetislav Rychlík, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Jáchym Topol, Helena Albertová, Jaroslav Rudiš, Michal Barták, Martin Klásek, Richard Maška, Julie Bergmannová, Petr Borkovec, Karel Cudlín, Radka Denemarková, Tomáš Běhal, Michal Hogenauer, Dana Kyndrová, Nadia Sheshukova, Karol Sidon a řada dalších.

munich.czechcentres.cz